• ARHITEKTURA

  STANOVANJSKI OBJEKTI

 • PROJEKTIRANJE

  IDEJNA ZASNOVA ZA GRADNJE

 • DGD PROJEKT

  ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA

 • PZI PROJEKTI

  ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

 • PID PROJEKT

  ZA PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA

ARHITEKTURA

IDEJNA ZASNOVA

Po prvem sestanku z investitorjem se začne izdelava idejne zasnove; po navadi po e-pošti pošljemo idejo v PDF-obliki in dodamo kratek opis celotne zamisli. Velikokrat je potreben še kakšen sestanek, da uskladimo želje, možnosti in zmožnosti investitorja, povezane z izdelavo projektne dokumentacije. Komunikacija poteka, dokler investitor pisno ne potrdi projekta oz. se strinja z idejo.

25 let izkušenj
in odličnih referenc

KDO SMO MI PROJECT BIRO

NAŠA EKIPA

Miprojectbiro je arhitekturni biro za načrtovanje visokih gradenj vseh vrst. Na trgu smo prisotni že od leta 2003.
Od leta 2010 smo bolj aktivni  v posavski regiji. Živimo v kraju Šentjanž na Dolenjskem. Delujemo kot družinsko podjetje in smo veseli vsakega poslovnega  izziva na tem področju.

Irena Skoporec

direktorica

Mijodrag Antonić

pooblaščeni arhitekt

Ivan Šribar

gradbeni inženir

Valentin Šribar

gradbeni tehnik

 • Večstanovanjski objekti

 • Stanovanjske hiše

 • Poslovno-stanovanjski objekti

 • Industrijski objekti

Prenova obstoječih zgradb

Koncept

Idejna zasnova

Strokovni nadzor

Načrtovanje sredstev

ZADNJI IZDELANI PROJEKTI

Naše reference